Політика використання штучного інтелекту (ШІ, AI) на сайті Online.ua та пов’язаних сервісах

Штучний інтелект (ШІ, AI) розвивається дуже швидкими темпами. Для ЗМІ - це нові можливості. Редакція Online.ua активно вивчає кращі практики світових медіа та використовує різноманітні інструменти штучного інтелекту у своїй роботі.

Важливо відзначити, що станом на сьогодні не розроблено універсальних правил та політик щодо використання штучного інтелекту у різних сферах життя та галузях. У тому числі регулювання авторських прав та нагляд за їхнім дотриманням. Однак вже існують рекомендації та принципи використання ШІ, яких слід дотримуватися. Зокрема Міністерство цифрової трансляції України дало декілька порад, як використовувати штучний інтелект у медіапросторі, яким слідує редакція незалежного медіа Online.ua

Ці секторальні рекомендації є одним зі складників дорожньої карти з регулювання штучного інтелекту в Україні. Системи ШІ можуть бути корисні на різних етапах діяльності медіа — від збору й аналізу даних до створення контенту, поширення новин та взаємодії з аудиторією.

Мета рекомендацій — упровадження та використання Керівних принципів щодо відповідального впровадження систем штучного інтелекту в журналістиці, а також поширення актуальних міжнародних практик, принципів та підходів до відповідального використання систем ШІ у сфері медіа для дотримання прав людини, професійних етичних стандартів.

Серед основних принципів — прозорість використання систем ШІ, чітке розмежування авторського та згенерованого нейромережею контенту, пріоритет людського фактора під час створення матеріалів, а також саморегуляція медіа в разі взаємодії з цією технологією.

Рекомендації застосовуються до будь-яких систем ШІ, які використовують журналісти, зокрема, для:

 • створення контенту за допомогою систем генеративного ШІ,

 • аналізу великих масивів даних,

 • адміністрування / автоматизації робочих процесів (пошук експертів, добір джерел, формування типових договорів тощо),

 • управління контентом (пошук та перевірка контенту, здійснення перекладу чи транскрибування матеріалу, модерування коментарів на вебсайтах медіа, пріоритезація чи персоналізація контенту).

Основні принципи відповідального використання систем ШІ, яких дотримується редакція Online.ua

Наша команда використовує системи ШІ з урахуванням основних цінностей журналістської етики, включно з правдивістю й точністю, неупередженістю та незалежністю, ненанесенням шкоди, недискримінацією, підзвітністю, інклюзивністю, повагою до приватного життя, конфіденційністю джерел та іншими принципами, передбаченими Кодексом етики українського журналіста.

Основні засади при використанні систем ШІ, що відповідають суспільним інтересам, яким ми слідуємо:

 1. відповідальне редакційне рішення (упровадження систем ШІ за усвідомленим та зваженим рішенням редакції);

 2. законність (наявність необхідних прав для використання систем ШІ / публікації результатів роботи ШІ);

 3. регулярне проведення оцінки ризиків, пов’язаних з використанням систем ШІ (такі оцінки в правовій та технічній площині проводяться на всіх етапах життєвого циклу системи ШІ);

 4. прозорість і зрозумілість (розкриття інформації про використання систем ШІ та пояснення цілей і способів такого використання; розуміння джерел інформації, на базі якої працює ШІ);

 5. поінформованість аудиторії про використання систем ШІ та про природу поширеного контенту (проактивне доведення інформації про використання ШІ до відома читача / глядача / слухача; чітке розмежування автентичного та згенерованого ШІ контенту тощо);

 6. конфіденційність і захист даних (недопущення витоку персональних даних чи іншої конфіденційної інформації через використовувані системи ШІ);

 7. різноманітність (забезпечення доступу аудиторії до різностороннього контенту при застосуванні інструментів персоналізації) та недискримінаційність;

 8. фаховий людський контроль (забезпечення контрольної перевірки результатів роботи систем ШІ редакцією).

Застосування штучного інтелекту у роботі редакції Online.ua

Розшифровка тексту (транскрибація відео)

Редакція сайту активно використовує ШІ для розшифровки різноманітних відео матеріалів. Штучний інтелект значно полегшив роботу з набирання тексту. Кінцевий результат — це вичитаний та відредагований текст редактором, а також перевірка на відповідність сказаного промовцем.

Частковий рерайт текстів, заголовків, описів та формування SEO-блоків

Редактори Online.ua мають змогу з допомогою ШІ редагувати заголовки, створювати пошукові ключі, робити невеликий рерайт окремих блоків тексту. Але пріоритетом у роботі редакторів Online.ua, все ж таки є професійний розвиток, який включає у себе авторську креативність у створенні оригінальних матеріалів.

Для окремих SEO-блоків, ми можемо використовувати ШІ для формування переліку пошукових запитів та описів згідно зі змістом новини, статті або іншої публікації.

Політика використання штучного інтелекту під час створення журналістських матеріалів стала частиною редакційної політики незалежного медіа Online.ua Цей розділ буде регулярно оновлюватися та доповнюватися відповідно до того, як ми будемо змінювати свої підходи до ШІ.

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?