Редакційна політика

Наша діяльність базується на таких принципах:

1. Достовірність інформації та перевірка фактів і джерел

Наша команда редакторів та журналістів ретельно перевіряє інформацію перед публікацією, відокремлюючи факти від думок окремих осіб. Ми користуємося різними джерелами, як відкритими, так і власними, для підтвердження достовірності фактів. Крім того, кожен матеріал проходить кілька етапів погодження перед публікацією.

Усі факти, які ми оприлюднюємо, обов'язково мають чітко вказані джерела. Ми віддаємо перевагу власній інформації, яка заслужила довіру наших редакторів через власний перевірений підхід факт-чекінгу.

Ми також надаємо гіперпосилання на дані інших медіа, проте обираємо тільки джерела з бездоганною репутацією надійності. Ми утримуємося від публікації інформації з російських медіа без додаткового аналізу, а також уникаємо як українських та так зарубіжних ресурсів, які розміщують некласифіковану рекламу або мають історію поширення фейкових новин та маніпуляцій.

Ми з особливою обережністю використовуємо пресрелізи від урядових органів, політичних партій, компаній і банків, піддаючи їх додатковому аналізу і доповнюючи інформацією з альтернативних джерел, надаючи контекст та розуміючи, що сам по собі пресреліз не є новиною.

Наша команда перевіряє інформацію з соціальних мереж, приділяючи увагу верифікації аккаунтів, зацікавленості та можливих конфліктів інтересів авторів постів і перевіряючи достовірність публікованих документів, фотографій і відео.

Додатково, коли ми оприлюднюємо результати соціологічних досліджень і опитувань, ми надаємо вичерпні деталі, включаючи назву соціологічної служби, замовника дослідження, часові рамки, географічний охоплення і методологію проведення дослідження, кількість опитаних та їх представлені групи, текст запитань, на які респонденти відповідали, усі варіанти відповідей, межу статистичної похибки, і, за необхідності, контекст, який міг вплинути на думку опитаних.

2. Точність, об’єктивність та збалансованість

Редакція Online.ua приділяє особливу увагу точності цитат, імен, назв, кількісних показників і аргументації оцінок, таких як "перший", "найкращий", "найбільший". Ми не викриваємо факти, оцінки і цитати відірваними від контексту, а подаємо їх в точному вигляді, як вони були опубліковані у першоджерелі.

Ми зобов'язані відображати різні точки зору, не уникаючи гострих тем і не перекручуючи факти. Ми публікуємо різні думки і оцінки незалежно від політичної, корпоративної та національної приналежності.

Різні точки зору на конфліктні теми представляються в межах одного матеріалу. Якщо одна із сторін не надала оперативно своєї позиції, ми обов'язково додаємо її коментар пізніше, у форматі, який є актуальним на момент публікації. У разі відмови однієї сторони від коментарів, ми зазначаємо це і повідомляємо наших читачів.

Ми не дозволяємо поширення ідей, які порушують громадянські права і свободи, незалежність і суверенітет України, просувають насильство та будь-які форми дискримінації. Збалансованість і рівний доступ до висвітлення позицій не означає рівноправ'я для агресорів і жертв агресії, для терористів і правоохоронців.

Жодна політична сила чи комерційна структура не може мати переваги в представленні її позиції. Цей принцип застосовується до читачів, рекламодавців, інвесторів і власників Online.ua. Ми прагнемо забезпечити нейтральність і об'єктивність у всіх аспектах нашої роботи.

3. Етичні норми

Ми відмовляємося від будь-якої форми пропаганди насильства, ненависті і дискримінації. Важливими для нас є честь, гідність та недоторканність приватного життя. Тому ми не допускаємо образливих, ксенофобських, расистських, релігійних або наклепницьких висловлювань щодо сексуальної орієнтації, індивідуальних фізичних чи психічних особливостей, а також будь-яких інших думок, що загрожують честі та гідності людини.

4. Авторитетність

Ми прагнемо бути всебічними в своєму документуванні подій. Для цього залучаємо експертів з різних галузей для коментарів та публікуємо думки фахівців, щоб читач міг об'єктивно проаналізувати ситуацію та сформувати власну думку.

Для аналізу ситуацій, подій і фактів Online.ua залучає експертів, чиє професійне незалежне ставлення і компетентність підтверджені їхньою історією публікацій у медіа. Якщо виявляється, що експерт має які-небудь зв'язки з предметом публікації, ми розкриваємо цей потенційний конфлікт інтересів для наших читачів.

5. Відокремлення фактів від коментарів

Наша редакція завжди прагне відокремити як факти від коментарів, так і коментарі журналістів від коментарів експертів. Ми не допускаємо оціночних редакції і журналістів у новинах, статтях та інших публікаціях на порталі.

Для привернення уваги аудиторії до наших публікацій, ми іноді допускаємо використання у заголовках метафор та гри слів. Однак, у будь-якому разі, Online.ua не використовує маніпулятивні та оціночні заголовки в новинах.

6. Приватність

Ми поважаємо принцип недоторканності приватного життя та дотримуємось його. Ми ретельно збираємо інформацію від наших джерел і зобов'язуємося зберігати конфіденційність цих джерел. У кожному матеріалі намагаємося надати якнайповнішу інформацію про джерело інформації, враховуючи кожну конкретну ситуацію.

Корпоративна культура співробітників Online.ua

Журналісти та редактори Online.ua дотримуються прозорих принципів і уникнення конфлікту інтересів. Вони не беруть участі в політичних заходах і не використовують свій статус для особистих цілей. Редакція захищає журналістів від зовнішнього тиску та спроб впливати на їхню роботу.

Online.ua не приймає подарунків вартістю понад еквівалент $50 від осіб, підприємств та шкільних установ, які можуть бути джерелами інформації або фігурантами публікацій.

Якщо журналіст має конфлікт інтересів стосовно будь-якого аспекту публікації, він повідомляє про це свого керівника, і таке повідомлення може бути включене в редакційний матеріал за потреби. Участь журналістів у подіях, що оплачуються організаторами, не зобов'язує редакцію до публікацій за результатами цих подій. Кожен співробітник, як штатний, так і позаштатний, не може висловлювати свою власну позицію під час підготовки матеріалів. Рішення про публікацію вирішується редакцією.

Політика використання соціальних мереж:

Ми підтримуємо активне використання та наповнення приватних облікових записів у соціальних мережах нашими співробітниками як для зв'язку з аудиторією, так і в особистих цілях.

Проте, в інформації, яку розміщують у соціальних мережах, не повинно міститися дискримінація людей за расовими, кольоровими, політичними, релігійними та іншими переконаннями, статевою приналежністю, етнічним або соціальним походженням, майновим станом, місцем проживання, мовними або іншими ознаками.

Забороняється публікація матеріалів, що підштовхують до міжнаціональної або міжрелігійної ворожнечі, пропагують насильство, а також виправдовують або підтримують збройну агресію проти України.

Крім того, на особистих сторінках у соціальних мережах співробітники мають право висловлювати свою власну думку щодо подій та процесів у світі. Проте, розповсюдження позиції нашого порталу у приватних облікових записах повинно бути попередньо узгоджено з редакцією.

Партнерські проєкти

Online.ua часто виступає інформаційним партнером подій, які мають суспільний інтерес і цікаві для аудиторії видання. Це сприяє підтримці репутації видання та наданню цінної інформації своїм читачам.

У межах інформаційного партнерства Online.ua залишає за собою право на контент, що означає, що редакція самостійно вирішує, які матеріали будуть опубліковані на своєму порталі. Однак, у процесі співпраці з організаторами подій обговорюється кількість матеріалів, які будуть опубліковані, а також їх формат.

Це співпраця, яка дозволяє Online.ua висвітлювати важливі та цікаві події, а також підтримувати добрі стосунки з організаторами та спільнотою, що сприяє зміцненню репутації видання та привертанню нових читачів.

Редакція Online.ua може не поділяти точки зору, викладену в авторських матеріалах та блогах.

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?