Організаційна зброя у боротьбі за незалежність України
Категорія
Блоги
Дата публікації

Організаційна зброя у боротьбі за незалежність України

Богдан Ткач
Богдан Ткач

Джерело:  DEVA CLINIQUE

Сучасна виснажлива війна це – «війна менеджменту і логістики». У цій боротьбі за незалежність України «організаційна зброя» є визначальним чинником, бо перемагають освічені та розумні нації. Тому Міністерство освіти і науки України та Національна академія педагогічних наук України відіграє у цьому провідну роль.

У монографії «Теорія і практика дослідження взаємодії суб’єктів освітнього простору в парадигмі генетичної психології» у другому розділі «NeuroSTEM. Імплементація персоноцентричної нейропедагогіки Богдана Ткача (2014) у STEM освіту» розкрито кризу сучасної науки у формуванні творчих еліт країни; запропоновано принципово нове комплексно рішення цієї проблеми завдяки NeuroSTEM на основі нейропедагогіки Богдана Ткача; також представлено розробку Науково-практичного центру нейропсихології та психосоматики при Дева Клінік для вивчення метакогнітивної сфери «Нейроперсонологічний тест Ткача-Луньова-Мосійчука».

Електронна бібліотека НАПН України
Електронна бібліотека НАПН України

Отже кризу сучасної науки у формуванні творчих еліт України полягає у тотальному ігноруванні досягнень нейропсихології у розумінні важливості метакогнітивної сфери психіки за яку відповідає чолова кора – «орган цивілізації» за О.Лурією. Метакогнітивна сфера причетна до приписових / наказових знань, тобто знань не про те яким є світ насправді (описова система знань за яку відповідає когнітивна сфера; скронева кора мозку), а яким саме цей світ має бути, а саме: створити щасливу модель свого майбутнього, розробити алгоритм реалізації цього плану, поточний контроль його реалізації, корекція в його до обставин. Це суб’єктно центричні знання.

Причиною ігнорації нейропсихології у вітчизняній науці є спадок колоніального минулого у СРСР. Натомість наш екзистенціальний ворог навпаки має імперський світогляд і активно використовує напрацювання у розвитку метакогнітивної сфери еліт. Тому нам цілій нації необхідно змінити свій нейроперсонологічний профіль – поміняти дискурс колонії (об’єкту впливу) на дискурс самодостатньої держави (суб’єкту дії).

В умовах війни відбулася інтенсифікація процесів трансформації і це відбувається в системі освіти. Проте сучасні надбання нейропедагогіки Богдана Ткача можуть оптимізувати цей процес.

На даний момент найбільш оптимальним є STEM освіта (Наука Технології Інженерія Математика), яка вчить творчо знаходити нові технічні рішення навчаючись. Проте недоліком є те що STEM освіта розвиває дуже добре передню цингулярну кору мозку, що відповідає за вміння впроваджувати інновації та управляти складними процесами розгорнутими у часі.

Це добре, але є ще інші ділянки мозку причетні до метакогнітивної сфери: досолатеральна (відповідає за творчість), орбіто-фронтальна (відповідає за менеджерські здібності), вентромедіальна (відповідає за сумління). Саме розвиток цих ділянок дає перевагу у конкурентному світі. Це спонукало наповнити STEM освіту знаннями з нейропедагогіки Богдана Ткача.

Найважливішим у всьому цьому проекті є надійний інструмент діагностики метакогнітивної сфери психіки – функціонального стану всіх ділянок чолової кори мозку («органа цивілізації»).

Власне у Науково-практичного центру нейропсихології та психосоматики при Дева Клінік для цього створено такий інструмент - «Нейроперсонологічний тест Ткача-Луньова-Мосійчука» . (CERTIFICATE OF REGISTRATION — Registration Number: TXu 2-368-682. SEAL of United States Copiright Office: "Tkach, Lunov, Mosiichuk – Neuropersonality Test – General (TLM-NPT-G)", March 23, 2023). Цей тест не лише дозволяє перевірити що саме в NeuroSTEM освіті розвиває, а й дозволяє формувати команди для виконання конкретних завдань. Ці напрацювання доцільно використовувати у менеджменті.

Коротко розглянемо функціональний стани передньої частини кори мозку.

структура мозку
структура мозку

Структури мозку пов’язані з вісьмома нейроперсонологічними типами.

 1. Жовтим – дорсолатеральна частина префронтальної кори;

 2. Синім – орбіто-фронтальна частина префронтальної кори мозку;

 3. Зеленим – вентромедіальна частина префронтальної кори мозку;

 4. Червоним – передня цингулярна кора мозку.

Норма у нейропсихології є багатоваріантна, оскільки у кожної людини мозок є неповторним на анатомо-функціональному рівні. Тому термін підсилення чи ослаблення є умовним і визначає наскільки відхиляється показник від середнього арифметичного із всього континууму варіацій.

Люди з функціональним підсиленням дорсолатеральної частини префронтальної кори мозку є:

 • оригінальними,

 • яскравими,

 • талановитими,

 • креативними,

 • інтелектуальними,

 • стійкими у своїх світоглядних переконаннях,

 • з інтернальним локус-контролем,

 • з хорошим естетичним смаком.

Цей нейроперсонологічний тип наповнює світ духовним спадком і змінює парадигми у суспільстві. Рішення їхні сповнені гуманізмом та інноваційністю. Суспільство їх дуже контролює і ставиться до них двояко: захоплюється і ненавидячи нищить їх. Найкраще вони підходять керівниками у сфері мистецтва і науки. Часто вони нехтують правилами безпеки для виявлення чогось нового у властивостях механізмів чи виробничого процесу тощо. Саме у такий спосіб вони роблять відкриття.

Для осіб з проявами ослаблення дорсолатеральної частини префронтальної кори мозку характерним є:

 • слабковольність,

 • конформізм,

 • сугестивність,

 • наслідуваність,

 • простодушність,

 • наївність,

 • знижена увага.

Працюють не на себе, а на когось, допомагають втілювати у життя чужі мрії, а не свої, не створюють свою модель світу, а використовують створену міфодизайнерами. Надзвичайно виражений конформізм стосовно довколишніх і суспільства. Ці особи наче «пластилін», їхню поведінку легко коригувати, але ефект нетривалий у разі зміни середовища. Дуже добре дотримуються правил безпеки та інших приписів. Майже все роблять з погодження інших.

Люди з функціональним підсиленням орбіто-фронтальної частини префронтальної кори мозку є:

 • високоорганізованими,

 • інтелектуалами,

 • з талантом управління,

 • доброчесними,

 • моральними,

 • урівноваженими,

 • з інтернальним локус-контролем.

Суспільство у складні періоди буття є до них прихильним, а у стабільних умовах зневажливо із заздрістю до них відноситься. Найкраще вони підходять для кризис-менеджменту і управління великими групами людей. Це природжені лідери безпеки і не лише.

Для осіб з проявами ослаблення орбіто-фронтальної частини префронтальної кори мозку характерним є:

 • інфантильність;

 • імпульсивність;

 • емоційна лабільність;

 • гедоністична мотивація;

 • моральна агнозія;

 • моральна апраксія;

 • пошукова активність;

 • схильність до ризику.

Переважно ці люди спочатку діють, а потім можливо замисляться над скоєним. Проте велика кількість спроб і легкість порушення правил дає їм в дечому перевагу. Саме у такий спосіб відбувається багато відкриттів і багато травматизму на виробництві.

Люди з функціональним підсиленням вентромедіальної частини префронтальної кори мозку є:

 • емпатійними,

 • інтелектуальними,

 • добродушними,

 • просоціальними,

 • чесними,

 • великодушними.

Такому нейропсихологічному типу у суспільстві корупціонерів дуже важко. Якщо вони не створили свій мікросвіт то їх чикає дезадаптація та розпач у житті. Управлінці такого типу найкраще підходять для розпорядження коштами, бо вони реально не крадуть, а захоплені процесом творення.

Для осіб з проявами ослаблення вентромедіальної частини префронтальної кори мозку характерним є:

 • харизматичність,

 • відсутність совісті,

 • відсутність емпатії,

 • хороші інтелектуальні здібності.

Розвинений інтелект дає змогу експлуатувати, маніпулювати і паразитувати на інших. Відсутність сорому, обов’язку та відповідальності дозволяє легко виходити за межі моралі. Це най успішний тип у ієрархічному суспільстві.

Люди з функціональним підсиленням передньої цингулярної кори мозку є:

 • високоінтелектуальними,

 • з високою здатністю до моделювання,

 • та високою прогностичною здатністю.

Найкраще вони підходять до управління масштабними розгорнутими у часі процесами.

Для осіб з проявами ослаблення передньої цингулярної кори мозку, характерним є:

 • ригідність,

 • застрягання на певному виді діяльності

 • прогностична нездатність,

 • інтелектуальна слабкість,

 • консерватизм.

Це тип дуже вороже ставиться до інновацій і найкраще підходить для збереження традицій і нагляду над іншими людьми.

Наголошуємо що кожен з нейротипів є важливим і найкраще підходить до певної діяльності.

Пройти тестування можна за посиланням.

Для консультацій і співпраці звертайтеся до Науково-практичного центру Нейропсихології та психосоматики Дева Клінік.

З повним текстом розділу можна ознайомитися за посиланням.

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?